google8dfb9fd65978adab.html ~SILLHOUTTE~: Profil Sheikh Dr. Wahbah Zuhaili Profil Sheikh Dr. Wahbah Zuhaili

08 November 2009

Profil Sheikh Dr. Wahbah Zuhaili

Sheikh Dr. Wahbah (kiri) wtih Ust Lutfi ( my usul fiqh lecturer)


Seorang ulama' asal dari Syiria. Dilahirkan di satu daerah di Damsyiq pada tahun 1932. Pengajian menengahnya di Syria, kemudian ke peringkat Universiti di al-Azhar (Mesir). Memperolehi Ijazah ‘Aliyah (B.A) di al-Azhar pada tahun 1956 dalam bidang Syari’ah Islam. Kemudian menyambung pengajian ke peringkat M.A (tahun 1959) dan Phd (tahun 1963) di Universiti Kaherah (Cairo University). Sejak selesai Phd (tahun 1963) beliau menjadi pensyarah di Universiti Damsyiq dan pada tahun 1975 dianugerahkan gelaran Profesor. Beliau merupakan pakar dalam Ilmu Fiqh, Usul Fiqh dan Fiqh al-Muqaran (Fiqh Perbandingan).

Telah menghasilkan banyak penulisan dalam pelbagai bidang ilmu Islam.
Karya beliau yang termasyhur ialah :


al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu yang merangkumi semua bab Fiqh meliputi 9 jilid besar.
Karya-karya beliau yang lain ialah:


1. Tafsir al-Munir


2. al-Wajiz Fi al-Fiqh al-Islami


3. al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh


4. Qissah Quraniyyah


5. at-Tafsir al-Wajiz


Tiada ulasan: